Ordutegia / Horario

Eskola egunak / Dias escolares: 9:00-12:30 eta 15:00-17:00

Asteazkenak / Miercoles: 9:00-12:30

Jardunaldi trinkoa / Jornada intensiva: 9:00-13:00

Familien arreta ordutegia (Idazkaritzan) / Horario de atención a las familias (En secretaria)

9:00-9:30  / 12:00-12:30

15:00-15:30 / 16:30-17:00

Helbidea / Direccion

Paris 2

01003 VITORIA-GASTEIZ

Telefonoa / Teléfono

945260723

Fax: 945336818

Posta elektronikoa / Correo electrónico

010503aa@hezkuntza.net

zuzendaritza.taldea@salburuaikastetxea.eus