JANTOKI ZERBITZUAREN HASIERA. COMIENZO DEL SERVICIO DE COMEDOR

Hiru, lau bost urtekoak eta lehen hezkuntzako ikasleak / Alumnado de tres, cuatro, cinco años y Educación Primaria:

  • 2019- 09-16 / 16-09-2019

 

Bi urteko ikasleak / Alumnado de dos años.

  • 2019-10-01 /  01-10-2019